LOADING

I tu, com mires Vilanova? – Gimnàs

CINEMATOGRAPHY

La Juanita, I tu, com veus Vilanova? Gimnàs
Direcció: David González
DoP: Joan Tous
Só: Nacho Ybarra
Edició: David González
Color: Joan Tous
Producció: La Juanita
Material Càmera : @color.asylum @seitofilms
Agraïments: JuanMa Requena